Regulamin obiektu

Regulamin La Passion Sarbinowo

 1. Doba hotelowa w La Passion rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Odbiór i zdanie pokoju i domku odbywa się w dniu wyjazdu w obecności personelu.
 3. Rezygnacja z części lub całego pobytu nie uprawnia do zwrotu zadatku, za skrócony pobyt La Passion nie przewiduje zwrotu należności.
 4. Pokoje i domki są Państwu przekazane w nienagannym stanie. W ramach ogólnie przyjętych standardów wymagamy, aby zdawany pokój/domek był schludny oraz czysty w minimalnym stopniu.
 5. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń powstałych z jego winy.
 6. Gość pokoju noclegowego i domku powinien zawiadomić obsługę La Passion o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Przebywanie na terenie La Passion osób trzecich możliwe jest wyłącznie za zgodą i wiedzą personelu La Passion.
 8. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00. Państwa goście są naszymi gośćmi, ale tylko do godz. 22:00.
 9. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług La Passion nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych Gości. La Passion może w trybie natychmiastowym odmówić świadczenia dalszych usług osobie, która narusza tę zasadę.
 10. Za przedmioty wartościowe pozostawione w pokojach i domkach, mienie oraz parkujące samochody na terenie ośrodka właściciel nie odpowiada.
 11. Zabrania się palenia tytoniu, świeczek oraz smażenia ryb w pokojach, domkach, świetlicy i kuchni ogólnodostępnej. Palenie tytoniu może odbywać się tylko i wyłącznie  do tego wyznaczonych miejscach.
 12. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, w miejscach przeznaczonych do zabawy takich jak plac zabaw, świetlica, dzieci mogą przebywać tylko pod ich opieką.
 13. W trosce o naszych najmłodszych Gości nie przyjmujemy zwierząt domowych.
 14. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i nadzoru.
 15. Dokładamy wszelkich starań, aby segregować puszki aluminiowe, butelki plastikowe, szklane i odpady papierowe. Odpowiednie pojemniki znajdują się w ogólnodostępnym miejscu składowania odpadów.
 16. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres do końca pobytu. 

Prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem  i jego przestrzeganie.